Επικοινωνία
Address: Ελ. Βενιζέλου 61, Νέα Ερυθραία, 14671
Follow Us

Εφαρμογή της διατροφογενωμικής στη διαιτητική διαχείριση του καρκίνου.

Τα τεστ Διατροφογενωμικής της Nutrigenomix® μπορεί να εφαρμοστούν σε πολυπαραγοντικές ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος. Πολλοί διαιτητικοί παράγοντες, έχουν μελετηθεί, για το κατά πόσο συμβάλλουν στην εμφάνιση ή την έκβαση ενός τύπου καρκίνου ή για το πόσο μπορούν να προστατέψουν τον ανθρώπινο οργανισμό από αυτόν. Σήμερα, ο καρκίνος αποτελεί μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες πολυπαραγοντικές […]

Read More