Επικοινωνία
Address: Ελ. Βενιζέλου 61, Νέα Ερυθραία, 14671
Follow Us

            Τα γονίδιά μας περιέχουν όλες εκείνες τις βιολογικές πληροφορίες που χρειάζονται για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένας οργανισμός. Οι κωδικοποιημένες πληροφορίες που φέρουν ορισμένα γονίδια μεταφέρονται σε πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούν το λειτουργικό προϊόν τους. Αυτή η έκφραση των γονιδίων μας σε πρωτεΐνες, καθορίζεται τόσο από ενδογενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα, ένζυμα ή ορμόνες, όσο και από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί. Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες συγκαταλέγεται και η διατροφή που ακολουθεί κανείς, η οποία φαίνεται να διαδραματίζει ρόλο επιγενετικού παράγοντα, δηλαδή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και την έκφραση ενός γονιδίου χωρίς όμως να επηρεάσει την αλληλουχία του DNA του.    

 

Διατροφογενωμική 

Ο επιστημονικός κλάδος της Διατροφογενωμικής ερευνά το ρόλο που διαδραματίζουν τα τρόφιμα και τα θρεπτικά συστατικά που καταναλώνουμε στην έκφραση και τη λειτουργία των γονιδίων μας. Παράλληλα, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μας αποκρίνεται στα διάφορα τρόφιμα και τα συστατικά τους, μελετώντας συγκεκριμένους γονιδιακούς πολυμορφισμούς, σε γονίδια που σχετίζονται κυρίως με το μεταβολισμό τους. Ουσιαστικά, μελετά την αλληλεπίδραση της διατροφής, των γονιδίων και της υγείας μας.

 

Στόχοι και Εφαρμογές 

            Η Διατροφογενωμική στοχεύει στον προσδιορισμό της γενετικής ευαισθησίας σε κοινές, πολυπαραγοντικές και διατροφο-εξαρτώμενες παθήσεις, στην πρόληψη και την καλύτερη διαιτητική διαχείριση παθήσεων, καθώς και στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής βάσει γονιδιακού προφίλ. Μπορεί να εφαρμοστεί στη διαχείριση του σωματικού βάρους, το μεταβολισμό θρεπτικών συστατικών, τις τροφικές δυσανεξίες, καθώς και σε πολλές καταστάσεις, όπως είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι μεταβολικές διαταραχές (διαβήτης τύπου ΙΙ, παχυσαρκία, υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες), οι χρόνιες παθήσεις, κυρίως του αναπνευστικού συστήματος και ο καρκίνος. Ακόμη, έχει εφαρμογές στη γονιμότητα και τη φυσική άσκηση.  

            Σύμφωνα με τα παραπάνω, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, βάσει γονιδιακού προφίλ, καθενός ατόμου, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης ιατρικής (ιατρική ακριβείας), συνεισφέροντας έτσι, στην προαγωγή ή βελτιστοποίηση της υγείας. Μάλιστα, έχει βρεθεί σε μελέτες, ότι κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στα τρόφιμα, τα ροφήματα, τα συμπληρώματα ή τα φάρμακα που καταναλώνει, με αποτέλεσμα η προσωποποιημένη διατροφή να αποτελεί μια ιδανική επιλογή για την καλύτερη ποιότητα υγείας.

 

Διατροφογενωμικά Τεστ 

Τα διατροφογενωμικά τεστ δεν αποτελούν διαγνωστικό εργαλείο. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία πρόληψης έναντι διαφόρων παθήσεων ή διαταραχών με γονιδιακή συσχέτιση. Σε αυτά αναλύονται συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί του γονιδιώματος, η ύπαρξη των οποίων, μπορεί να μας δείξει συγκεκριμένες προδιαθέσεις σχετικά με το μεταβολισμό μακροθρεπτικών, μικροθρεπτικών ή άλλων συστατικών της διατροφής, τις διάφορες δυσανεξίες, το οξειδωτικό στρες, τη γονιμότητα, αλλά και τις μεταβολικές διαταραχές. Επιπλέον, μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες για την αποκατάσταση από κάποιο τραυματισμό κατά την άσκηση ή για την εύρεση της “κλίσης” ενός ατόμου σε κάποιο άθλημα (πχ. αντοχή, ταχύτητα).    

Για τα διατροφογενωμικά τεστ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, μέσω μιας σειράς τεχνικών και διοικητικών μέτρων που ακολουθείται. Έτσι, αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η αποκάλυψη των στοιχείων του πελάτη, σύμφωνα με όλους τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  Για το λόγο αυτό, η πραγματοποίηση αυτών των τεστ πρέπει να διενεργείται μόνο από εγκεκριμένους και διαπιστευμένους φορείς, όπως η Nutrigenomix®.  

 

Νutrigenomix®

Η Nutrigenomix® είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας, βασισμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία γενετικής ανάλυσης, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση των επαγγελματιών του τομέα υγείας, αλλά και των ασθενών τους, προσφέροντας τους ολοκληρωμένες, αξιόπιστες, γενετικές πληροφορίες. Στόχος της είναι η βελτιστοποίηση της υγείας μέσα από την εξατομικευμένη διατροφή. Παρέχει 5 διατροφογενωμικά τεστ, για την υγεία και την ευεξία, τις αθλητικές επιδόσεις, το δέρμα και τη γονιμότητα. Με το Nutrigenomix® Test Kit, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να καθοδηγήσουν τους ασθενείς τους σύμφωνα με τη διατροφική τους αξιολόγηση, η οποία προκύπτει βάσει του γονιδιακού τους προφίλ. Η Nutrigenomix® με την ισχυρή τεχνολογία που παρέχει σήμερα, μπορεί να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας.